agitare prima dell'uso */**

*Kullanmadan önce çalkalayınız.

**Shake before use.

InstagramLinkedInYouTubeTwitter
Surp Levon Ermeni Katolik Kilisesi Bahçesi

Türkiye'de yaşıyorum

Merhaba,

Uzunca zamandır yazmıyor ve yazamıyordum. Neden yazmıyor ve yazamadığımı sorarsanız eğer, sanırım şu cevabı verebilirim: "Türkiye'de yaşıyorum." 

Çünkü, hayatımda aşağıdaki kavramların yeri azalmıştı.

İnsan üretmeli;

İnsan öğrenmeli;

İnsan hayal etmeli;

İnsan Sevmeli ve Sevilmeli;

Anlaşmazlıklarla baş etmeyi öğrenmeli;

İnsanın sorumluluğu olmalı:

Gelecekte görüşürüz.

Surp Levon Armenian Catholic Church Garden

I live in Turkey

Hello,

For a long time, I haven't been writing and I haven't been able to write. If you ask why I don't and can't write, I think I can give the following answer: "I live in Turkey." 

Because the following concepts had become less relevant in my life.

Human beings should produce;

Human beings should learn;

Human beings should dream;

Human beings should love and be loved;

Human beings must learn to deal with dissension;

Human beings must have responsibilities;

We'll see you in the future.